Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Robinson
Stod


Robinson, Stod je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené podle §42 zákona č. 359/1999Sb. ,
o sociálně-právní ochraně dětí


Pracuje jako odloučené pracoviště Dětského domova Staňkov


Zřizovatelem je Plzeňský kraj

Jak nás můžete kontaktovat?

Aktuality