Vítáme vás
na webových stránkách

Dětského domova, Staňkov


Dětský domov, Staňkov je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.
Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.


Zřizovatelem je Plzeňský kraj

DSCN76691
Hlavní budova

Historie


Původně byla budova používána jako obytný dům. V roce 1917 se rozhodla staňkovská rodačka Rozálie Leitlová, žijící ve Vídni, dům věnovat pro účely sirotčince. Po převedení domu spolku Serafínské dílo lásky v Českých Budějovicích byl na přelomu srpna a září 1919 zahájen provoz sirotčince se 7 chlapci. Do konce roku vzrostl počet dětí na 22. Staraly se o ně 2 řádové sestry - Rudolfa a Lucie.

Naše
prostory


Vnitřní část

Naše vždy nejnovější aktuality můžete najít na našem Facebooku

 

Aktuálně

 

Děkujeme Vám, kteří nám v době pandemie pomáháte.

GYMPRAG s.r.o. , Praha


JAVO INTERNATIONAL LIMITED s.r.o.


p. Krstev, Staňkov


KOSMETIKA ORANJITO Brno


p. Sellnar, Staňkov


Tomáš Slavata a Hromový tým


p. Škarda, Hlohová


dobrovolníci Jana, Šárka, Štěpán, Láďa


p. Kubátová, Staňkov


Sbor dobrovolných hasičů Staňkov


p. Polanková, Staňkov


Nadační fond Staň se srdcařem Praha


p. Kolerusová, Holýšov


starosta města Staňkov Mgr. Bc. Alexandr Horák


starosta města Holýšov Mgr. Libor Schröpfera další drobní dárci

Internetové stránky splňují zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.