Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Robinson
Klenčí pod Čerchovem


Robinson, Klenčí je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřízené podle §42 zákona č. 359/1999Sb. ,
o sociálně-právní ochraně dětí


Pracuje jako odloučené pracoviště Dětského domova Staňkov


Zřizovatelem je Plzeňský kraj

Jak nás můžete kontaktovat?

Aktuality

 • Tříkrálová sbírka 2023
  Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Koledníci stejně jako kdysi šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí při tom o […]
 • Novoroční výšlap na Čerchov
  Ani letos jsme neporušili tradici a po krátkém odpoledním odpočinku jsme se vydali na procházku s cílem zdolat Čerchov. Počasí nám přálo, svítilo nám sluníčko jako na […]
 • Vánoce 2022
  Už od prvního adventu, kdy jsme v našem zařízení začali chystat vánoční výzdobu, se těšíme jednak na vánoční prázdniny a samozřejmě hlavně na Ježíška. Letos s námi štědrý […]
 • Výlet do Dinoparku Plzeň 24.8.2022
  Na konci srpna jsme se s našimi malými „prcky“ vydali do Dinoparku do Plzně.  Po asi šedesáti otázkách „už tam budem?“ jsme konečně dorazili na místo.  Protože […]
 • Letní dovolená na Sycheráku 16.-23.7.2022
  Stejně jako každý rok jsme i letos trávili jeden z prázdninových týdnů na Sycheráku. Tentokrát se naše dobrodružství týkalo poznávání různých států, tedy mělo název „CESTA KOLEM […]

Poděkování sponzorům 2022

I Nadále úspěšně bojujeme s pandemií covidu a začínáme, doufejme veselejší, rok 2022. Tento rok nám přinesl pár nových sponzorů. Je třeba poděkovat nadačnímu fondu Tesco a všem lidem, kteří nás podpořili svým hlasem v 10. kole projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Díky projektu jsme měli možnost zpestřit dětem čas strávený v našem zařízení a zorganizovat pro ně zimní a letní dovolenou a také různé výlety. Díky Ansek clo s.r.o – p. Macháčkovi máme nové televizory a děti prožily různé akce organizované jeho osobou. Dále patří velké poděkování firmě Vegatruck, díky které jsme pořídili nové pískoviště na naši zahradu. Také nám opět velmi pomohla Tříkrálová sbírka, za kterou jsme dětem zaplatili zimní dovolenou a zakoupili vybavení do zařízení. MUDr. Jiřímu Koptíkovi děkujeme za poskytnutí finančního daru, za který jsme nakoupili parní čističe a vysavač. Panu Adamovi Polákovi děkujeme za zakoupení kojeneckých potřeb. Opět velké díky patří oční optice Hynek Tichý za sponzorské brýle pro děti. Novému sponzorovi: Zábavní centrum POP Airport děkujeme za vstupenky do jejich překrásného zábavního parku Majaland Praha, ve kterém se dětičky cítily jako v pohádce. V neposlední řadě děkujeme opět paní Vondrovicové za vánoční cukroví. A velké díky patří samozřejmě všem Vám, kteří nás nadále podporujete formou oblečení, hraček, darovaným ovocem a zeleninou apod. V neposlední řadě děkujeme Stavební firmě Švarc za poskytnutí finančního daru, který jsme využily na nákup elektrospotřebičů do našeho zařízení.

Poděkování sponzorům 2021

Ani rok 2021 nebyl díky covidové pandemii příliš příznivý. Ale díky Vám, kteří nás podporujete, byl pro naše děti a zařízení opět o něco hezčí. Díky Ansek clo s.r.o – p. Macháčkovi a Tříkrálové sbírce pořádané Diecézní charitou Plzeň jsme s dětmi mohli strávit krásnou letní dovolenou v rekreačním středisku Sycherák. Díky Vegatruck jsme dětem doplnili sklad školních a výtvarných potřeb, nakoupili sportovní a elektronické vybavení a pořídili stoly na naši zahradu. Oční optice Hynek Tichý opět děkujeme za sponzorské brýle pro dětičky. Paní Vondrovicové díky za výborné vánoční cukroví. Firmě Spende Vertrag děkujeme za pomoc formou nákupu drogerie. V neposlední řadě děkujeme Stavební firmě Švarc za poskytnutí finančního daru, který jsme využily na nákup elektrospotřebičů do našeho zařízení.

Poděkování sponzorům 2020

Letošní rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Ale díky Vám, kteří nás podporujete, byl pro naše děti a zařízení opět o něco hezčí. Vyměnili jsme již méně funkční auto za nové díky společnosti Kompakt s.r.o. spolupracující s p. Ludmilou Chmelíkovou a všem, kteří na něj přispěli. Díky projektu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme jsme zažili krásnou „dovolenou“ na Sycheráku, kterou děti strávily jako Indiáni. Díky Husky.cz jsme si na Sycherák dovezli krásné velké stany. Díky Albertu a jejich mimořádné pomoci v době pandemie jsme mohli na jaře nakoupit látky na roušky, doplnit dezinfekce a školní potřeby. Díky SDH Spáňov jsme mohli pořídit septopboxy. Díky Ansek clo s.r.o – p- Macháčkovi jsme s dětmi mohli prožít hodně volnočasových aktivit např. hopsárium a lvíček. Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli pořídit novou pračku. Díky Deichmann-obuv s.r.o. naše děti chodí v nových botách a do zařízení jsme mohli pořídit novou sušičku. A díky všem Vám, kteří nás jakkoliv podporujete, ať formou oblečení či dalších věcí, které nám nosíte. Dělíte se s námi o svoje úrody např. jablek, občas přinesete dětem něco na zub nebo na nás jen myslíte. Děkujeme Vám všem.

Informace

Přijetí dítěte je možné:

1) Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pomoci a ochrany uzavřené s OSPOD, ZZ dítěte nebo dítětem samotným – tato smlouva se uzavírá přímo v zařízení se sociální pracovnicí ZDVOP.
2) Rozhodnutím soudu o:
· Výchovném opatření dle § 13a zákona č. 359/1999 Sb.
· Předběžném opatření dle § 924 občanského zákoníku as §452 ZŘS
· Svěření do péče ZDVOP podle § 971 odst.2 občanského zákoníku.

Žádáme pracovnice OSPOD a soudní vykonavatele či rodiče o doložení:
1) Bezinfekčnosti (podmínka přijetí dítěte do ZDVOP)
2) Rodného listu dítěte (originál nebo kopie) – možno doložit dodatečně
3) Kartičky pojištěnce, očkovacího průkazu – možno také doložit dodatečně