parallax background

Aktuální projekty

Projekt

Vy rozhodujete, my pomáháme


Popis projektu

Náš dětský domov je zapojen do projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, který realizuje Nadační Fond TESCO.

Projekt

Krok do života 1


Popis projektu

Projekt navazuje na činnosti předchozího projektu Šance pro budoucnost realizovaného v rámci OP RLZ, který komplexně řešil situaci mladých lidí před ukončením ústavní výchovy a po jejich odchodu z dětského domova. V rámci projektu Šance pro budoucnost byl základ tohoto komplexního nástroje vytvořen a pilotně odzkoušen v praxi. Na vytvořenou metodiku, vzdělávací programy a tím položený základ systému práce s cílovou skupinou je nutno navázat a dále je rozvinout ve stávajícím projektu Krok do života 1, který byl zahájen 1. června 2010. Metodika a programy budou inovovány dle praxe a potřeb klientů. Dalším přínosem projektu je vytvoření nových speciálních rehabilitačních programů pro mentálně postižené a sociálně handicapované klienty.

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je rozvíjet komplexní nástroj péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů Plzeňského kraje, který jim umožní po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce. Jmenovanou péči budeme realizovat pomocí speciálních vzdělávacích a poradenských programů. Dalším cílem projektu je vytvoření a realizace speciálních rehabilitačních a poradenských programů pro mentálně postižené a sociálně zanedbané klienty. Dále inovace vzdělávacích programů, které byly vytvořeny již v rámci předchozího projektu Šance pro budoucnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinou je mládež opouštějící dětské domovy (mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí). Mládež z dětských domovů, která se bude chtít sama zúčastnit programu, nejdříve projde vytvořenými speciálními vzdělávacími programy v dětských domovech, které byly vytvořeny v rámci projektu Šance pro budoucnost. Mentálně postižení a sociálně handicapovaní klienti projdou rehabilitačními a poradenskými programy, které vzniknou v rámci tohoto projektu. Všechny programy budou realizovány pod vedením speciálních pedagogických pracovníků. Klienti získají dovednosti potřebné pro samostatnou existenci, hledání a udržení zaměstnání. Po odchodu z dětského domova péči o mladé lidi (klienty) přeberou komunitní pracovníci, kteří jim pomáhají hledat a získat zaměstnání, začít samostatně bydlet ve startovacích bytech a naučit se tak základům samostatné existence. Tento postup se osvědčil v předchozím projektu a proto zůstane zachován i ve stávajícím projektu .

Projekt

Rozvoj


Popis projektu

Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného z ESF. Projekt nazvaný "Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy" nabízí dětským domovům řadu aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky. číst více...

Projekt

Pomáháme dětem


Popis projektu

Velice si vážíme pomoci a ochoty dobrých lidí, kteří se rozhodnou pomoci našim dětem. Díky takovým lidem mají naše děti splněné své sny nejen pod vánočním stromečkem, ale po celý rok. Proto jsme velice rádi za nabídku zařazení do projektu „Pomáháme dětem", internetového obchodu „Obchod s dárky". Naše děti, jako každé dítě, mají radost z maličkostí, z dárku, který není určený Jen na Vánoce, narozeniny a svátek. Velkou radost udělá dárek Jen tak od srdce. Vedeme děti k tomu, aby samy rozdávaly radost, proto připravují dárečky do domovů pro seniory, jezdí je navštěvovat se svými vystoupeními. Jsme rádi, že jste se rozhodli darovat prostřednictvím nákupu v internetovém obchodě „Obchod s dárky" maličkost, kterou si naše děti přejí. Podrobné informace lze najít ZDE.

Děkujeme.

Pracovníci dětského domova